Styrelsen

Ordförande: Jonas Härdner

 

Ledamöter:

Svante Nilo Bengtsson - Kassör

Samuel Bohlin

Bo Pettersson

Johan Bäckman

Oscar Brodin - Seglarskola

 

Suppleant:

 

Revisorer:

David Nilsson

Anders Liling

Anders Nilsson (Suppleant)

 

Valberedning:

Leif Bohlin, Samuel Bohlin