Hantering av personuppgifter (PuL)

Hovenäsets Segelsällskap (org-nr:854600-5136) behandlar personuppgifter för de ändamål som finns för en idrottsförening. Exempel på behandlingar är användande av ett medlemsregister, hålla en förteckning över deltagare på träningar och seglarskola samt resultat, spridande av information till medlemmar, föräldrar, funktionärer och ledare samt hantering av aktiviteter kopplade till föreningen.

 

De uppgifter som Hovenäsets Segelsällskap hanterar är: personnummer på medlem, adresser, e-postadresser, bild, deltagande på träning och seglarskola samt aktiviteter, resultat samt annan information som är förenlig med Hovenäsets Segelsällskaps verksamhet.

 

Föreningen lämnar ut eller kan komma att lämna ut personuppgifter till Riksidrottsförbundet (RF), Västkustens Seglarförbund (VKSF), Svenska Seglarförbundet (SSF) och Sotenäs Kommun. Detta för hantering av ekonomiskt stöd, medlemsregister, försäkringar eller resultat.

 

Hovenäsets Segelsällskap använder www.hovenasetsss.se för att sprida information samt att hantera uppgifter på medlemmar och föräldrar. Här publiceras resultat. För att levandegöra hemsidan och sprida information om föreningen vill vi gärna dokumentera händelser på träningar, seglarskola eller andra aktiviteter där du eller ditt barns namn och bild kan förekomma. Kontaktuppgifter och adressuppgifter kommer inte att publiceras.

 

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som föreningen har registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på uppmaning från den registrerade. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta någon i föreningens styrelse.

 

Genom att lämna uppgifter till föreningen samtycker du till att Hovenäsets Segelsällskap behandlar dina uppgifter som aktiv, förälder, funktionär eller ledare i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).