Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till Årsmöte i Hovenäsets Segelsällskap(2)

01 AUG 2021 20:24
Tid: 2021-08-07, kl. 13.00, Plats: Svantes Sjöbod (Stina) eller digitalt.
  • Skapad: 01 AUG 2021 20:24

Digitalt deltagande anmäls via mail till This is a mailto link. Årsmötet gäller verksamheten 1 april 2020 till 31 mars 2021.  
 
Agenda:
Mötets öppnande
§  1 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§  3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
§  4 Styrelsens berättelse - Verksamhetsberättelse
§  5 Genomgång av ekonomi
§  6 Revisorernas rapport
§  7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§  8         Förrättande av val

     Val av ordförande för ett år
     Val av fyra till sex ledamöter för ett år
     Val av en eller högst två suppleanter för ett år
     Val av två revisorer jämte en suppleant
     Val av valberedning
 

§  9 Beslut om medlemsavgift för nästa verksamhetsår (2021-04-01 – 2022-03-31)

§  10 Behandling av eventuellt inkomna förslag till styrelsen
§  11 Övriga frågor
§  12 Avslutande av mötet

Skribent: Johan Bäckman
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Hovenäsets SS - Segling
Mellanbergsvägen 21a, C/O Svante Nilo Bengtsson
42737 Billdal

Kontakt:
Tel: +46704860662
E-post: This is a mailto link

Se all info